Continurooster

Wij werken op school met een continurooster.

De lunchpauze is van 12.00 tot 12.45 uur. Hiervan eten de kinderen 15 minuten met de stamgroepleider in het eigen lokaal  en gaan daarna naar buiten voor de overige 30 minuten o.l.v. overblijfouders. Als het slecht weer is blijven de kinderen binnen en spelen zij zoveel mogelijk in hun eigen lokaal. Vanzelfsprekend gelden de regels die we op school hebben ook tijdens de overblijf.

We werken met vaste overblijfouders, die per toerbeurt ingedeeld worden. Eén overblijfouder houdt samen met een medewerker toezicht op het plein.