Oudercommissie

De oudercommissie wordt gekozen uit en door de ouders van de kinderen.

Wat doet de oudercommissie (OC)?

De OC houdt zich bezig met de vele activiteiten die bij ons op school plaatsvinden. Zij zijn onmisbaar in de voorbereiding en uitvoering van de activiteit. Daarnaast houden zij zich bezig met het klein-onderhoud van de school.

Financiën
De oudercommissie heeft een eigen potje waaruit zij extra leermiddelen aanschaft, vieringen betaalt en activiteiten bekostigt die niet uit de gewone vergoeding kunnen worden betaald. Daarnaast regelt de OC het klein-onderhoud, in overleg met de directeur van de school. Bij eventuele sponsoring geldt, dat door sponsoring nooit invloed op de onderwijsinhoudelijke gang van zaken kan worden uitgeoefend.

Vergaderfrequentie
Er wordt één keer per maand vergaderd.  Bij OC-vergaderingen is ook altijd iemand van de MR aanwezig.

Verkiesbaarheid
Iedere ouder/verzorger van een kind, dat onze school bezoekt, die de christelijke grondslag van de school onderschrijft of verklaart deze te respecteren, is verkiesbaar als oudercommissielid.

Zittingsduur
Een oudercommissielid heeft een zitting van tenminste 3 jaar en kan daarna nog eens voor 3 jaar herkozen worden. De maximale zittingsduur is 6 jaar. Er is een rooster van aftreden.