Agenda

Hier kunt u klikken voor de jaarplanning 2018 – 2019.

In onderstaand schema ziet u alle activiteiten tot de meivakantie. Dit schema is leidend, het is het meest recente overzicht:

7 + 12 februari Oudergesprekken
14 + 15 februari Studiedagen, kinderen vrij
27 februari Studiedag, kinderen vrij
17 maart Kind School Gezinsdienst
27 maart Groep 7 naar Hörstel
29 maart Studiedag, kinderen vrij
2 april Buitenlesdag
3 april Schoolvoetbal
4 april Verkeersexamen theorie
9 april Verkeersexamen praktijk
12 april Koningsspelen
12 april Finale schoolvoetbal
16 + 17 april Eindtoets groep 8
18 april Paaslunch
19 april – 5 mei Meivakantie