Agenda

Hier kunt u klikken voor de jaarplanning 2018 – 2019.

In onderstaand schema ziet u alle activiteiten tot de kerstvakantie. Dit schema is leidend, het is het meest recente overzicht:

11 november KSG dienst
13 november Kinderen uit Hörstel op school
14 november Studiedag, kinderen vrij
15 november + 20 november KOS gesprekken
5 december Sinterklaas
19 december Kerstwandeling
21 december Middag vrij